Systemowa terapia rodzin

Jako jednostki nigdy nie jesteśmy sami. Rodzimy się w niewielkim systemie jakim jest rodzina, potem wchodzimy w nowe grupy, systemy w szkole, w pracy, zawieramy związki i tworzymy nową rodzinę.

„Innymi” są niezbędni dla naszego przeżycia i służą naszemu rozwojowi. Można stwierdzić, że nasze związki są jak rozszerzające się kręgi. Wśród przesłanek, które mówią o tym aby związek między dziećmi i rodzicami był udany są: więź, równowaga w dawaniu i braniu oraz zachowanie systemowego porządku.

Podczas systemowej terapii rodzin możemy przyjrzeć się temu co dzieje się w naszej rodzinie, skąd powstają trudności i co na nas wypływa, w jaki sposób możemy zmienić swoje zachowanie, gdy uwolnimy się od ciężaru który niejednokrotnie nosimy. Bardzo często nierozwiązane konflikty z domu rodzinnego, są przeniesione na inne osoby, systemy w których żyjemy.

Jeżeli dostrzegasz, że twoja rodzina nie potrafi z sobą funkcjonować, wydarzyło się w przeszłości coś o czym nikt nie chce rozmawiać, może warto się temu przyjrzeć i skontaktować z terapeutą.