Barbara Alli-Balogun

Barbara Alli-Balogun

Wykształcenie:

Barbara jest lekarzem specjalistą psychiatrii, absolwentką Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu. Pierwsze doświadczenia zawodowe w zakresie psychiatrii nabywała w Klinice Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, a także w Szpitalach Psychiatrycznych w Lublińcu, Toszku , czy w Oddziale Psychiatrii w Chorzowie.

Uczestniczy w akredytowanym kursie psychoterapii realizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii przy współpracy z Instytutem Psychoterapii w Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu. Spełnia ono wymogi Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Doświadczenie

Wykorzystuje swą wiedzę i umiejętności jako lekarz ponad 10 lat. Od 2016 roku prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych, pracowała z młodzieżą.

Zawodowo:

Aktualnie jest zatrudniona w Oddziale Psychiatrii i Psychoterapii Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. L. Gieca w Katowicach – Ochojcu. Jest również asystentem dydaktycznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – prowadzi wykłady dla studentów w Klinice Psychiatrii i Psychoterapii w Katowicach.

Zajmuje się leczeniem osób cierpiących z powodu różnych zaburzeń natury psychicznej np. z powodu depresji, bezsenności i innych zaburzeń snu, zaburzeń lękowych i nerwicowych, zaburzeń natury seksualnej, zaburzeń psychicznych występujących w trakcie kryzysów życiowych, a także zajmuje się pomocą w problemach natury psychicznej u pacjentów w podeszłym wieku.

W pracy skupia się na odpowiednim doborze leków dla pacjenta z problemami natury psychicznej zgodnie z obowiązującą wiedzą medyczną- wykorzystując wiedzę o zaburzeniach funkcji mózgu i możliwościach leczenia farmakologicznego, poszerzając ją dodatkowo wiedzę o elementy psychoterapii.

Prywatnie:

Prywatnie jest otwartą, wrażliwą i bezpośrednią ciekawą osobą. Lubi spędzać czas z najbliższą rodziną, osobami bliskimi, przyjaciółmi. Jest biernym fanem futbolu za sprawą męża i najmłodszego syna. Uwielbia spacery z psem Codim..