Terapia rodzin

Dla kogo terapia rodzin?

Jest to forma pomocy skierowana do rodzin, które odczuwają potrzebę skorzystania z pomocy, gdyż same nie radzi sobie z istniejącymi problemami w ich systemie rodzinnym. Nawet jeśli jesteś członkiem rodziny, który odczuwa potrzebę skorzystania z pomocy psychoterapeuty możesz skorzystać z terapii sam/sama. Czasami jest to dobry początek inicjujący zmianę na lepsze.

Z terapii rodzin może skorzystać cały system, czyli rodzina. Do terapeuty trafiają rodzice, którzy nie radzą sobie z nastolatkiem. Rodziny w których konflikty, codzienne kłótnie zastąpiły życzliwą uważność na siebie.

Każda rodzina ma swój kod porozumiewawczy, system wartości i przekonań, które utrzymują równowagę na zasadzie homeostazy. Jednak w sytuacjach, do której dochodzi na przestrzeni czasu oraz pod wpływem różnych wydarzeń w rodzinie zachodzą zmiany. Sposób jej funkcjonowania ewoluuje, podobnie jak jej członkowie zmienia się. Jeśli wszystko przebiega zgodnie i harmonijnie to rodzina przezwycięża różne trudności i żyje zgodnie. Jednak nie zawsze tak jest, bywa że rodzina ma zbyt sztywne zasady, którymi kieruje się w życiu, lub jest zbyt liberalna, pojawiają się wówczas różne trudności.

Czasami do udania się do gabinetu terapeuty (może to być para terapeutów) skłania bunt dziecka, jego „złe zachowanie”, choroba jednego z członków rodziny. Podczas pracy z terapeutą pracuje się nad zgłaszanym problemem, poprawą spójności w komunikacji i relacji, które poprzez to tracą na wartości. Bardzo ważne są role jakie pełnią poszczególni członkowie rodziny i jaka jest hierarchia w rodzinie. To znaczy, że rodzice powinni tworzyć zgrany zespół i zajmować wysokie miejsce na szczycie rodzinnej piramidy.

Terapeuta pomaga przywrócić zagubiony szacunek, akceptacje, spokój i miłość w rodzinie, która pod wpływem silnych emocji wydaje się być daleko.

Jak wygląda spotkanie podczas terapii rodzin?

Spotkanie odbywa się w gabinecie, które zapewnia anonimowość i intymność klientom. Ma ono charakter rozmowy pomiędzy terapeutą a rodziną, w trakcie której terapeuta poprzez pytania stara się dotrzeć do źródeł i przyczyn pojawiających się problemów. Czasami w trakcie terapii okazuje się, iż istnieje konieczność poprowadzenia części spotkań tylko z dzieckiem / dziećmi lub samymi rodzicami. Po spotkaniu rodzina może otrzymać tzw. zadanie domowe (ćwiczenie), które ma na celu pomoc w rozwiązaniu istniejącego problemu. Zadania mają pomóc przyspieszyć efekt końcowy terapii. Jak każdy zapewne wie, ćwiczenia działają podobnie do tego jak ćwiczenia w sporcie – im więcej ćwiczymy nowe umiejętności (w przypadku terapii wzorce nowych zachowań), tym jesteśmy bardziej efektywni w ich stosowaniu i wchodzą nam w „krew”.

Ile trwa terapia rodzin?

Każde spotkanie trwa 60 minut. Częstotliwość spotkań ustalana jest bezpośrednio z terapeutą w trakcie pierwszego spotkania. Najbardziej optymalnym i najczęściej stosowanym rozwiązaniem są spotkania raz w tygodniu. Czas trwania terapii rodzin zależy od diagnozy problemu.