Małgorzata Zeh-Honysz

Małgorzata jest terapeutą, pedagogiem, trenerem umiejętności psychospołecznych oraz dyplomowanym pracownikiem socjalnym. Uwielbia rozwój osobisty i zawodowy.

Wykształcenie:

Małgorzata jest pedagogiem, ukończyła studia na Uniwersytecie Śląskim.

Ukończyła akredytowany kurs psychoterapii realizowany przez Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii przy współpracy z Instytutem Psychoterapii w Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu. Spełnia ono wymogi Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Szkoliła się w Polski Instytucie Eriksonowskim, gdzie ukończyła dwu letnie szkolenie z psychoterapii systemowej. Szkoliła się w zakresie terapii strategicznej skoncentrowanej na rozwiązaniu oraz terapii par. Ukończyła szkolenie w Polskim Instytucie Terapii Integratywnej w Krakowie w zakresie hipnozy.

Jest w drodze do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Jest członkiem polskiego towarzystwa psychologicznego i psychiatrycznego.

Doświadczenie:

Wykorzystuje swoją wiedzę i umiejętności od 2007 roku prowadząc terapię indywidulaną osób dorosłych i młodzieży, terapie par, terapie rodzin, prowadzi grupy wsparcia dla rodziców.

Pomaga tym, którzy mają trudności w relacjach z osobami  bliskimi, współpracownikami. Borykają się z lękami, fobią, skarżą się na przygnębienie, depresję, zaburzenia odżywiania. Pracuje z osobami w żałobie. Towarzyszy parom, które są w kryzysie, starają się o dziecko.

Zawodowo:

Małgorzata pracuje w nurcie terapii integratywnej, ze szczególnym uwzglednieneim psychoterapii systemowej, ericksonowskiej, wykorzystuje elementy terapii ustawień rodzin, pracy z ciałem.

Poddaje swą prace superwizji u certyfikowanych superwizorów psychoterapii.

Ma 21-letnie doświadczenie w pracy socjalnej.

Prywatnie:

Prywatnie lubi spędzać czas z osobami bliskimi, przyjaciółmi, z dziećmi przy których może udać się do Nibylandi, na łonie natury wśród zwierząt z dala od zgiełku dużego miasta. Jest wiernym kibicem sportowym lubi też sama uprawiać sporty i tańczyć.

Cechuje ją duża otwartość, ciekawość ludzi i świata, wrażliwość, bezpośredniość w komunikacji. Do podejmowanych działań podchodzi z dużym profesjonalizmem i zaangażowaniem. Dużo czasu poświęca także na swój rozwój osobisty i zawodowy.