Terapia Katowice

Terapia Katowice

Co to jest psychoterapia?

Psychoterapia to specjalistyczna metoda polegająca na celowym, świadomym i zaplanowanym oddziaływaniu psychologicznym, w celu usunięcia lub zmniejszenia zaburzeń, ich objawów czy konsekwencji, a w szczególności przyczyn. Celem terapii jest, więc rozwój osobowości, zdrowie psychiczne, a także usuwanie objawów i źródeł chorobowych Klienta. Psychoterapia dotyczyć może zarówno ludzi, którzy mają problemy, jak i tych, którzy nie odczuwają w swoim życiu dyskomfortu, zaś chcą się rozwijać, dowiedzieć się o sobie więcej. Rozróżniamy terapię indywidualną, terapię rodzin oraz terapię małżeństw / par.

Kto powinien pomyśleć o terapii?

Terapia Katowice jest skuteczną pomocą dla osób, które szukają możliwości zmiany w swoim życiu, nie radzą sobie z napotykanymi trudnościami, kryzysem (w wychowaniu dzieci, w związku, w szkole, w pracy). Dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji osobistej lub zawodowej, cierpią z powodu samotności, lęku i przygnębienia. Mają trudności w relacjach małżeńskich, partnerskich, myślą, że ich życie nie ma sensu. Mają niskie poczucie własnej wartości, czują się wypaleni zawodowo, czują żal i rozczarowanie. Utracili bliską osobę, doświadczyli niezrozumiałego dla nich bólu, lęku lub innych uczuć, miewają wybuchy złości lub trudno im wyrażać złość. Terapia jest także dla osób, które chcą lepiej poznać siebie, odkryć i rozwinąć swój potencjał, poszerzyć swoją wiedzę, umiejętności lub stoją przed ważną decyzją. Przede wszystkim terapia jest dla osób, które chcą być po prostu szczęśliwe.

Jak wygląda spotkanie u terapeuty?

Być może ku zaskoczeniu niektórych nie zawsze tak, że się kogoś kładzie na kozetce, tak jak to wygląda w amerykańskich filmach czy żartach rysunkowych. Kozetka jest zarezerwowana dla pracy psychoanalityka, a oprócz tej formy pracy terapeutycznej istnieje jeszcze wiele innych uznanych szkół terapii. Narzędziem pracy psychoterapeuty jest rozmowa. Nie jest to rozmowa, taka jak między przyjaciółmi. Jest to rozmowa, w której pacjent opowiada terapeucie najbardziej szczerze, jak potrafi, o tym, co przeżywa, co myśli i co się z nim dzieje, a terapeuta daje pacjentowi najlepsze, jak tylko może, rozumienie jego świata wewnętrznego.

Wszystkie formy pracy rozpoczynają się od konsultacji psychologicznej, dopiero po niej można dokonać decyzji o dalszej formie pracy. Konsultacja psychologiczna to spotkanie z psychoterapeutą, mające na celu wstępne określenie problemu, poznanie lub dookreślenie tego, co Klient chce zmienić, osiągnąć oraz wybranie właściwej formy dalszej pomocy (np. psychoterapia indywidualna, par, rodzin lub wizyta u innego specjalisty).

Czego oczekiwać od spotkań terapeutycznych?

Często ludzie oczekują od terapeuty konkretnych rozwiązań, najlepiej po jednej wizycie… ale ich nie dostaną. To chyba rys naszych czasów – chcemy mieć konkretne recepty. Najlepiej szybko i najlepiej w pigułce. Psychoterapia nie dostarcza przepisów ani rad, ona jedynie pomaga porządkować, rozumieć nasz świat wewnętrzny. Robić mniej rzeczy bezmyślnie, bezrefleksyjnie, nieświadomie. Jeśli pacjent przyjdzie do terapeuty i powie, że ma w domu ataki furii, ale kocha swoją rodzinę, i prosi o szybką radę, to terapeuta może go tylko zaprosić do szukania źródeł tego zachowania. Czego więc można oczekiwać od spotkań terapeutycznych? Na pewno lepszego poznania siebie, poznania źródeł i przyczyn swoich zachowań. Wypracowania sposobów radzenia sobie w sytuacjach dotychczas trudnych, stresujących, wypracowania nowych wzorców zachowań mających na celu polepszenie dobrostanu psychicznego Klienta.

Jakie korzyści płyną z udziału w terapii?

Korzyścią z psychoterapii jest nie tylko rozwiązanie problemów, z powodu których Klient szukał pomocy, ale także polepszenie zdolności tworzenia związków z innymi ludźmi, radzenie sobie z codziennym stresem, zwiększenie zadowolenia z życia, lepsze rozumienie samego siebie, rozwój osobisty czy nawet wzrost pewności siebie i wzrost samooceny.