Ustawienia systemowe

Ustawienia systemowe

Ustawienia systemowe lub konstelacje to metoda pracy nad relacjami, więzami, uwikłaniami w rodzinie, w instytucjach, w społeczeństwie. W pracy ustawieniowej używa się posiadanej przez nas wszystkich zdolności do wejścia w pewien rodzaj transu, poddaniu się działaniu energii, która wykracza poza racjonalne, spektakularne widzenie rzeczywistości.

Do zobrazowania problemu wybiera się reprezentantów, którzy postawieni w odpowiednich miejscach i odległościach wskazanych przez ustawiającego mówią o odczuciach, które towarzyszą im w tej konstelacji. Terapeuta wraz z ustawiającym poszukuje idealnego rozwiązania na ten moment. Jedno ustawienie zmienia radykalnie punkt widzenia, odczucia i emocje zarówno ustawionego, jaki i reprezentantów. Pozytywne zmiany na skutek ustawienia odczuwają wszyscy których problem dotyczył, a więc dotyczy także i tych osób, którzy nie brali w nim udziału i nawet nie wiedzieli, że ustawienie się odbyło.

Twórcą ustawień rodzinnych jest Bert Hellinger, który wraz z Niemieckim Towarzystwem Psychologicznym i Psychiatrycznym opracował i ten styl, jako narzędzie do pracy psychoterapeutycznej, ale i jako możliwość rozwiązywania trudności w zakładach pracy, korporacjach, problemach społecznych.

Wszyscy nasi terapeuci ukończyli dwuletnią szkołę z terapii rodzin wg Berta Hellingera, w której prowadzącymi byli twórcy metody – Heribert Döring-Meijer, Rolad Schiling, Renate Osterrieder.