Alina Andrejczuk

Wykształcenie:

Ukończyła 4-letnie studium w Instytucie Psychoterapii Integratywnej-Systemowej w Krakowie i otrzymała tytuł psychoterapeuty.

Doświadczenie:

Specjalista psychologii zdrowia i choroby, doświadczenie zawodowe zdobywała na oddziałach: Onkologii Szpitala im. S. Leszczyńskiego w Katowicach, Neurologicznym Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej, Kardiochirurgii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Katowice-Ochojec, w Centrum Psychiatrii im. dr. Krzysztofa Czumy w Katowicach oraz w Poradni Rehabilitacyjnej Przychodni Rejonowej w Piekarach Śląskich, gdzie prowadziła program wsparcia dla rodziców i opiekunów dzieci z zaburzeniami psychicznymi i rozwojowymi.
W czasie konsultacji przeprowadza: diagnostykę poszczególnych funkcji poznawczych (neuropsychologiczną dla osób w wieku młodym lub średnim, którzy zgłaszają problemy z pamięcią, przesiewowe badanie procesów poznawczych w kierunku zespołów otepięnnych (m.in. choroba Alzheimera), odróżnienie choroby neurodegeneracyjnej od pseudootępienia depresyjnego), diagnozę stanu emocjonalnego (zaburzenia depresyjne, lękowe, depresyjne i lękowe mieszane), przeprowadza badania przesiewowe dotyczące zaburzeń odżywiania (anoreksja, bulimia, zespoły mieszane), ocenę samopoczucia psychicznego pacjentów, prowadzi psychoedukację, udziela pomocy w zakresie radzenia sobie ze stresem związanym z chorobą oraz specjalistycznej pomocy terapeutycznej dla pacjentów potrzebujących szczególnej pomocy.
Obecnie, oprócz zagadnień psychosomatycznych, zajmuje się przeprowadzaniem badan z zakresu
psychologii pracy – badania psychotechniczne kierowców, diagnoza sylwetki psychologicznej osób
wykonujących zawody trudne i niebezpieczne, badanie osób ubiegających się o pozwolenie na broń. Prowadzi wykłady o tematyce zdrowotnej w Akademii Medycyny Komplementarnej.

Umów się na wizytę:

Zadzwoń: +48 698 298 618