Terapia rodzinna

Na czym polega terapia rodzinna?

Ten rodzaj terapii polega na pracy z rodziną, ale nie tylko. Jest to forma terapii adresowana również do małżeństw / par oraz indywidualnych Klientów. Założenia tej formy terapii dotyczą m.in. tego, iż wszystko zaczyna się w rodzinie, stąd terapia adresowana jest do każdego, kto poszukuje pomocy w swoich problemach. W trakcie cyklicznych spotkań, poprzez rozmowy terapeuty z Klientem/Klientami po ustaleniu diagnozy rozpoczyna się praca nad zdefiniowanymi celami terapii.

Kiedy stosowana jest terapia rodzinna?

Terapia rodzinna stosowana jest w przypadku występowania problemów indywidualnych, małżeńskich / par, rodzinnych, w najbliższym rodzinnym otoczeniu Klienta. Problemy mogą przybierać bardzo różne postaci. Najczęściej występującymi problemami są: niepokój, odczuwanie nadmiernego napięcia, depresja, kłopoty w związku, problemy z dziećmi, choroby somatyczne, problemy zawodowe, alkoholizm, poczucie odrzucenia.