W dniach 14-15 marca 2013r. w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu odbyła się konferencja „Wychowanie a zasady. O podejściu poznawczo-behawioralnym w pracy z trudnymi zachowaniami dzieci i młodzieży” zorganizowana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 w Sosnowcu we współpracy z Centrum Neurorehabilitacji oraz Polskim Towarzystwem Terapii Poznawczej i Behawioralnej, w której mieliśmy okazję uczestniczyć.

W trakcie konferencji omawiane były tematy dotyczące:
- jak skutecznie tworzyć system wspierający ucznia i wspomagający edukację,
- rozwoju społecznego i moralnego dzieci i młodzieży a tworzenia się adekwatnych przekonań o sobie i otaczającym świecie,
- zaburzeń zachowania-zrozumienia, wsparcia i systemów terapeutycznych,
- szkoły z zasadami. Czy wprowadzenie zasad może szkodzić zdrowym uczniom?,
- zasad a współpracy z rodzicami,
- zasad w oczach uczniów, rodziców i nauczycieli,
- zasad, przekonań i zniekształceń poznawczych a stresu nauczycielskiego.

Drugi dzień upłynął nam na warsztatach z poniższej tematyki:
- wypalenie zawodowe a praca w systemie o jasnej strukturze,
- nastolatki w świecie zasad,
- metody behawioralne a współpraca z rodzicami,
- zasady i systemy wzmocnień i konsekwencji a tworzenie adekwatnych przekonań.

Prowadzącymi konferencję i warsztaty byli psychologowie, pedagodzy z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr1 w Sosnowcu oraz członkowie Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.