Konferencja „Wychowanie a zasady. O podejściu poznawczo-behawioralnym w pracy z trudnymi zachowaniami dzieci i młodzieży”

W dniach 14-15 marca 2013r. w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu odbyła się konferencja „Wychowanie a zasady. O podejściu poznawczo-behawioralnym w pracy z trudnymi zachowaniami dzieci i młodzieży” zorganizowana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 w Sosnowcu we współpracy z Centrum Neurorehabilitacji oraz Polskim Towarzystwem Terapii Poznawczej i Behawioralnej, w której mieliśmy okazję uczestniczyć.

W trakcie konferencji omawiane były tematy dotyczące:
– jak skutecznie tworzyć system wspierający ucznia i wspomagający edukację,
– rozwoju społecznego i moralnego dzieci i młodzieży a tworzenia się adekwatnych przekonań o sobie i otaczającym świecie,
– zaburzeń zachowania-zrozumienia, wsparcia i systemów terapeutycznych,
– szkoły z zasadami. Czy wprowadzenie zasad może szkodzić zdrowym uczniom?,
– zasad a współpracy z rodzicami,
– zasad w oczach uczniów, rodziców i nauczycieli,
– zasad, przekonań i zniekształceń poznawczych a stresu nauczycielskiego.

Drugi dzień upłynął nam na warsztatach z poniższej tematyki:
– wypalenie zawodowe a praca w systemie o jasnej strukturze,
– nastolatki w świecie zasad,
– metody behawioralne a współpraca z rodzicami,
– zasady i systemy wzmocnień i konsekwencji a tworzenie adekwatnych przekonań.

Prowadzącymi konferencję i warsztaty byli psychologowie, pedagodzy z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr1 w Sosnowcu oraz członkowie Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.